SEXY/FITNESS DANCE 19h - 20h15 thứ 2,4 hàng tuần
SEXY/FITNESS DANCE 19h – 20h15 thứ 2,4 hàng tuần

Số buổi: 8 buổi

Học phí: 500.000đ/8 buổi/1 tháng

Địa điểm: CƠ SỞ 5: | Tầng 2 | Số 200 Quang Trung, Hà Đông

Thời gian: Đầu Mỗi Tháng

SHUFFLE DANCE 19h45-21h Thứ 7 hàng tuần
➡SHUFFLE DANCE 19h45-21h Thứ 7 hàng tuần

Số buổi: 8 buổi

Học phí: 500.000đ/8 buổi/ 2 tháng

Địa điểm: CƠ SỞ 3: | Tầng 5 | Số 118 | Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân, HN (Tel - 0906 216 232)

Thời gian: Đầu Mỗi Tháng

URBAN CHOREOGRAPHY 18h15 - 19h30 Chủ Nhật hàng tuần
URBAN CHOREOGRAPHY 18h15 – 19h30 Chủ Nhật hàng tuần

Số buổi: 8 buổi

Học phí: 500.000đ/8 buổi/1 tháng

Địa điểm: CƠ SỞ 4: | Tầng 3 | Mipec Long Biên

Thời gian: Đầu Mỗi Tháng

SEXY MODERN DANCE 18h15-19h30 Thứ 4 hàng tuần

Số buổi: 8 buổi

Học phí: 500.000đ/8 buổi/2 tháng

Địa điểm: CƠ SỞ 4: | Tầng 3 | Mipec Long Biên

Thời gian: Đầu Mỗi Tháng

SEXY MODERN DANCE 19h45-21h Thứ 2,6 hàng tuần

Số buổi: 8 buổi

Học phí: 500.000đ/8 buổi/1 tháng

Địa điểm: CƠ SỞ 4: | Tầng 3 | Mipec Long Biên

Thời gian: Đầu Mỗi Tháng

➡HIPHOP RNB CHOREOGRAPHY 18h – 19h15 CN hàng tuần

Số buổi: 8 buổi

Học phí: 500.000đ/8 buổi/2 tháng

Địa điểm: CƠ SỞ 2: | Tầng 2 | Số 256 | Bà Triệu | HN (Tel - 0904 558 232) (Gửi xe: 260 Bà Triệu)

Thời gian: Đầu Mỗi Tháng

Hotline: 0902.200.232