Đăng vào

“Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ!”. Giai điệu bài hát của Amee làm chao đảo Tiktok và cả các lớp học nhảy online của Le Cirque.

Vũ điệu đơn giản, giai điệu bắt tay và các dạy dễ hiểu của giáo viên Trung tâm Le Cirque, việc học nhảy ở khắp mọi nơi trở thành dễ dàng hơn bao giờ hết.

đăng ký tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.