Tin tức

Tin tức là những thông tin mới nhất được cập nhật từ trung tâm dạy nhảy Le Cirque. Đó là thông tin về các khóa học như: lớp khai giảng, lịch học, thời gian học, học phí phải đóng trong từng khóa học. Đặc biệt trong phần này là thông tin về các chương trình ưu đãi và khuyến mại mà trung tâm đang tổ chức cũng như là những vấn đề bạn quan tâm về môn nhảy mà bạn muốn theo đuổi. Mong rằng với tin tức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn cũng như giúp bạn tham gia được các khóa học phù hợp với thời gian của mình.

Hotline: 0906.216.232